วันพุธที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2565

ม่านม้วน ราคา 600 บาท / ตร.หลา

 ม่านม้วน

ม่านม้วน Dimout กันแสง 70 % ราคา 500 บาท/ตร.หลา

ม่านม้วน Blackout กันแสง 100 % ราคา 600 บาท/ตร.หลา

ม่านม้วน Sunscreen กันแสง 95 % ราคา 600 บาท/ตร.หลา

สนใจรายละเอียดเข้าไปที่ www.prcurtain.com หรือ www.prdecor.com

เพจ www.facebook.com/nattapong300

ร้านผ้าม่านพีอาร์โฮมเดคคอร์ เกษตร นวมินทร์

โทร. 025782509 ,0894996820










วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2565

ม่านม้วน ราคา 500 บาท / ตร.หลา

 ม่านม้วน

ม่านม้วน Dimout กึ่งทึบแสง กันแสง 70 % ราคา 500 บาท/ตร.หลา

ม่านม้วน Blackout ทึบแสง กันแสง 100 % ราคา 600 บาท/ตร.หลา

ม่านม้วน Sunscreen โปร่งแสง กันแสง 95 % ราคา 600 บาท/ตร.หลา

สนใจรายละเอียดเข้าไปที่ www.prcurtain.com หรือ www.prdecor.com

เพจ www.facebook.com/nattapong300

ร้านผ้าม่านพีอาร์โฮมเดคคอร์

โทร. 025782509 ,0894996820










วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

ม่านม้วน ราคา 500 บาท / ตร.หลา

 ม่านม้วน

ม่านม้วน กึ่งทึบแสง Dimout กันแสง 70 % ราคา 500 บาท / ตร.หลา

ม่านม้วน โปร่งแสง Sunscreen กันแสง 95 % ราคา 600 บาท / ตร.หลา

ม่านม้วน ชนิดทึบแสง Blackout กันแสง 100 % ราคา 600 บาท / ตร.หลา

สนใจรายละเอียดเข้าไปที่ www.prcurtain.com หรือ www.prdecor.com

เพจ www.facebook.com/nattapong300

ร้านผ้าม่านพีอาร์โฮมเดคคอร์ เกษตร นวมินทร์

โทร. 025782509 ,0894996820










วันอังคารที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2565

ม่านม้วน ราคา 500 บาท / ตร.หลา

 ม่านม้วน

ม่านม้วน Dimout กึ่งทึบแสง กันแสง 70 % ราคา 500 บาท / ตร.หลา

ม่านม้วน Blackout ทึบแสง กันแสง 100 % ราคา 600 บาท / ตร.หลา

ม่านม้วน Sunscreen กรองแสง กันแสง 95 % ราคา 600 บาท / ตร.หลา

สนใจรายละเอียดเข้าไปที่ www.prcurtain.com หรือ www.prdecor.com

เพจ www.facebook.com/nattapong300

ร้านผ้าม่านพีอาร์โฮมเดคคอร์ เกษตร นวมินทร์

โทร. 025782509 , 0894996820










วันพุธที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2565

ม่านม้วน ราคา 500 บาท / ตร.หลา

 ม่านม้วน

ม่านม้วน กึ่งทึบแสง Dimout กันแสง 70 % ราคา 500 บาท/ตร.หลา

ม่านม้วน ทึบแสง  Blackout  กันแสง 100 % ราคา 600 บาท/ตร.หลา

ม่านม้วน กรองแสง Sunscreen กันแสง 95 % ราคา 600 บาท/ตร.หลา

สนใจรายละเอียดเข้าไปที่ www.prcurtain.com หรือ www.prdecor.com

เพจ www.facebook.com/nattapong300

ร้านผ้าม่านพีอาร์โฮมเดคคอร์ เกษตร นวมินทร์

โทร. 025782509 , 0894996820