วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

ม่านม้วน ราคา 500 บาท/ตร.หลา

#ม่านม้วน

👉ม่านม้วน Dimout ชนิดกึ่งทึบแสง ราคา 500 บาท/ตร.หลา

👉ม่านม้วน Blackout ชนิดทึบแสง ราคา 600 บาท/ตร.หลา

👉ม่านม้วน Sunscreen ชนิดกรองแสง ราคา 600 บาท/ตร.หลา

วิธีวัดม่านม้วน วัดขนาดกว้าง สูงเป็นเมตร แล้วใช้สูตรคำนวณ

💬สูตรคำนวณ กว้าง*สูง*1.2*ราคา

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.prcurtain.com , www.prdecor.com

เพจ www.facebook.com/nattapong300

ร้านผ้าม่านพีอาร์โฮมเดคคอร์ เกษตร นวมินทร์

โทร. 025782509 , 0894996820


วันจันทร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2566

ม่านม้วน ราคา 500 บาท/ตร.หลา

#ม่านม้วน

ม่านม้วน DIMOUT ชนิดกึ่งทึบแสง ราคา 500 บาท/ตร.หลา

ม่านม้วน BLACKOUT ชนิดทึบแสง ราคา 600 บาท/ตร.หลา

ม่านม้วน SUNSCREEN ชนิดกรองแสง ราคา 600 บาท/ตร.หลา

เว็บไซด์ www.prcurtain.com , www.prdecor.com

เพจ www.facebook.com/nattapong300

ร้านผ้าม่านพีอาร์โฮมเดคคอร์ เกษตร นวมินทร์

โทร. 025782509 , 0894996820


วันพุธที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2566

ม่านม้วน ราคา 500 บาท/ตร.หลา

 ม่านม้วน

ม่านม้วน Dimout ชนิดกึ่งทึบแสง ราคา 500 บาท/ตร.หลา

ม่านม้วน Blackout ชนิดทึบแสง ราคา 600 บาท/ตร.หลา

ม่านม้วน Sunscreen ชนิดกรองแสง ราคา 600 บาท/ตร.หลา

เว็บไซด์ www.prcurtain.com หรือ www.prdecor.com

เพจ www.facebook.com/nattapong300

ร้านผ้าม่านพีอาร์โฮมเดคคอร์ เกษตร นวมินทร์

โทร. 025782509 , 0894996820


วันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2565

ม่านม้วน ราคา 500 บาท/ตร.หลา

 ม่านม้วน

ม่านม้วน Dimout ชนิดกึ่งทึบแสง ราคา 500 บาท/ตร.หลา

ม่านม้วน Blackout ชนิดทึบแสง ราคา 550 บาท/ตร.หลา

ม่านม้วน Sunscreen ชนิดโปร่งแสง ราคา 550 บาท/ตร.หลา

สนใจรายละเอียดเข้าไปที่ www.prcurtain.com หรือ www.prdecor.com

เพจ www.facebook.com/nattapong300

ร้านผ้าม่านพีอาร์โฮมเดคคอร์ เกษตร นวมินทร์

โทร. 025782509 ,0894996820


วันอังคารที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2565

ม่านม้วน ราคา 500 บาท/ตร.หลา

 ม่านม้วน

ม่านม้วน Dimout ชนิดกึ่งทึบแสง ราคา 500 บาท/ตร.หลา

ม่านม้วน Blackout ชนิดทึบแสง ราคา 600 บาท/ตร.หลา

ม่านม้วน Sunscreen ชนิดโปร่งแสง ราคา 600 บาท/ตร.หลา

สนใจรายละเอียด www.prdecor.com หรือ www.prcurtain.com

เพจ www.facebook.com/nattapong300

ร้านผ้าม่านพีอาร์โฮมเดคคอร์ เกษตร นวมินทร์

โทร. 025782509 ,0894996820